Mathiesen Plast A/S (grundlagt 1947) producerer og sælger primært et bredt sortiment af kapsler og låg i mange varianter og farver.

  • Vi råder over 13 sprøjtestøbemaskiner med en kapacitet fra 23 til 130 tons lukketryk, og foretager også ilægning af pakninger og indlæg.
  • Vi sprøjtestøber selv alle plastemner og indkøber pakninger og indlæg.
  • Under selve fremstillingen af plastemnerne tages der løbende stikprøver til kontrolmåling.
  • Alle producerede emner kontrolleres på sorteringsbord for støbefejl og monteres efterfølgende evt. med pakning eller indlæg, der enten presses i emnet eller limes/svejses.
  • Leveringstiden er i gennemsnit 14 dage, men de mest omsatte emner lagerføres i begrænset omfang.